Yith Automatic Role Changer For Woocommerce Premium

*Ömür boyu güncelleme ile birlikte gelir.

WooCommerce Premium için YITH Otomatik Rol Değiştirici YIThemes tarafından dağıtılan bir WooCommerce Eklentisidir. Bu eklenti, belirli bir ürünü satın alanların tümüne belirli bir kullanıcı rolü atamanıza izin verir.

WooCommerce Premium Özellikler için YITH Otomatik Rol Değiştirici:
Belirli bir satın alma işlemini tamamladıktan sonra müşterinize başka bir rol atayın
İstediğiniz kadar çok ilişkilendirme kuralları oluşturun
Bir müşterinin belirli bir ürünü satın alması gerekip gerekmediğine karar verin
Yapılandırılmış kuralı uygulamak istemediğiniz kullanıcı rollerini hariç tutun
Yöneticiler ve müşteriler hem bir e-posta bildirimi alırlar
Özel bir simge sayesinde belirli bir rolün atanmasını içeren siparişleri noktalayın
Atanan rolü gösteren sırayla bir not görüntüleyin
“Üyeler” eklentisi ile oluşturulan herhangi bir rolü seçin